Media o kolei - KOLEJE MAZOWIECKIE [grupa PKP]

czyli z prasy, radia, tv i netu poukładane tematycznie

Moderatorzy: eg_ptmkż, mod-Kolej w skali 1:1

eg_ptmkż
Posty: 1678
Rejestracja: 16 kwie 2006, 11:24
Lokalizacja: tt@ptmkz.pl

Nowości taborowe Kolei Mazowieckich i nie tylko

Postautor: eg_ptmkż » 10 cze 2009, 15:32

15 letnia umowa operatorska, jaką podpisały Koleje Mazowieckie oraz Zarząd Województwa Mazowieckiego mają stanowić przełomowy moment w historii przewoźnika. Dzięki temu na szlakach kolejowych Mazowsza ma pojawić się duża ilość nowego i zmodernizowanego taboru. Dotąd bowiem przewoźnik kursował na podstawie zaledwie trzyletniej umowy, która nie gwarantowała powodzenia prowadzenia skutecznej polityki taborowej. Nawet najdrobniejsze plany napotykały na barierę w postaci braku możliwości pozyskania dodatkowych funduszy na odnowę taboru, chociażby z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, czy banków komercyjnych. Dzięki zawarciu umów wieloletnich ten problem został zażegnany, a przewoźnik zyskał wiarygodność finansową dla banków. Umowa ramowa, traktowana przez banki jako zabezpieczenie, jest niezbędna do otrzymania kredytu.

Umowa wieloletnia
Umowa z KM będzie obowiązywać od 13 grudnia 2009 r. do 14 grudnia 2024 r. Szacunkowy poziom dofinansowania ze strony Samorządu Województwa Mazowieckiego wyniesie 2,1 mld zł. Dokładna wysokość dotacji będzie określana corocznie w umowach rocznych. W umowie ramowej z KM samorząd zobowiązał się m.in. do: finansowania ponoszonych przez spółkę nakładów inwestycyjnych niezbędnych dla świadczenia usług czy pokrycia kosztów finansowania zaciągnięcia przez spółkę kredytów, pożyczek, leasingu lub innych umów na sfinansowanie inwestycji niezbędnych do wykonywania służby publicznej.
- Podpisane przez nas umowy to przede wszystkim szansa dla spółek na nowe zakupy. Mamy nadzieję, że w perspektywie kilku najbliższych lat zaowocuje to znaczącą poprawą stanu taboru, a to z kolei przełoży się na wyższy komfort dla pasażerów i co bardzo ważne –na rozszerzenie oferty przewozowej w aglomeracji warszawskiej i całym województwie –podkreśla Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

Jak zauważa Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Piotr Szprendałowicz, rozszerzenie oferty przewozowej planowane jest już od czerwca. –Podjęliśmy decyzję o uruchomieniu zawieszonego na początku lat 90. połączenia pomiędzy Górą Kalwarią a Warszawą. Jest to więc dobra informacja dla mieszkańców, którzy już niebawem będą mogli wygodnie dojechać do stolicy pociągiem –dodaje członek zarządu.
Warunkiem uruchomienia tego połączenia było przygotowanie niezbędnej infrastruktury przez samorząd Góry Kalwarii. Ponieważ prace te zostały wykonane, więc KM uruchomiło pociągi na tej trasie. W planach znajduje się również uruchomienie połączeń kolejowych Konstancin­-Jeziorna –Warszawa, z wykorzystaniem linii towarowej do EC Siekierki.

Nowy tabor dla umowy wieloletniej
Podpisane 19 maja umowy umożliwią realizację szeregu inwestycji. Łączna wartość planowanych zakupów dostarczonych do 2015 roku może przekroczyć 1,5 mld zł. Do 2015 roku KM planują zakup m.in.:
- 16 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) w ramach projektu pod nazwą „Poprawa dostępu kolejowego do lotnisk regionu poprzez zakup taboru oraz modernizacja bocznicy kolejowej i budowa stacji/przystanku kolejowego na terenie Portu Lotniczego w Modlinie”. Wartość zintegrowanego projektu to 410,8 mln zł.
- Zakup 11 nowych lokomotyw do prowadzenia składów pociągów zmiennokierunkowych, złożonych z wagonów piętrowych. Studium wykonalności projektu zostanie sporządzone do 15.06.2009 r. Wartość projektu to 182 mln zł, z czego dofinansowanie UE wynosi 50% (projekty kluczowe RPO WM).
- Modernizacja EZT-ów w latach 2007–2011. Studium wykonalności zostanie sporządzone do 1 czerwca br. Wartość projektu to 204,3 mln zł, z czego dofinansowanie z UE wyniesie 50% (projekty kluczowe RPO WM).
- 10 używanych EZT (5 –EN57 i 5 –EN71) po naprawach głównych wraz z modernizacją. Wartość projektu to ok. 100 mln zł (przygotowywany jest przetarg, zakładana płatność przez okres 10 lat w stałych miesięcznych ratach).
- Dodatkowe wagony piętrowe –11/22 szt. Wartość projektu wynosi ok. 55/110 mln zł.
- Jednoczłonowe szynobusy elektryczne –3 szt. Wartość projektu to 12 mln zł.
- Dwuczłonowe szynobusy elektryczne –12 szt. Wartość projektu to 120 mln zł.
- Nowe EZT –8 szt. (zakupy uzupełniające do zrealizowanych dostaw do 2011 r.). Wartość projektu to 160 mln zł (zakup realizowany w nowej perspektywie 2014–2020 z dostawą do grudnia 2015 r.).

Spółka „Koleje Mazowieckie”jest zobowiązana zabezpieczyć wkład własny niezbędny do realizacji projektów kluczowych z RPO WM: zakupu lokomotyw oraz modernizacji taboru, jak również zakupu 16 EZT w projekcie „lotniskowym”realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Aktualnie prowadzone są rozmowy w sprawie pozyskania środków zewnętrznych z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, a także z emisji obligacji (rozmowy z 7 bankami). Wybór organizatora programu emisji obligacji planowany jest do końca czerwca br.

Nowy tabor jeszcze przed umową
Jeszcze przed podpisaniem umowy wieloletniej Samorząd Województwa Mazowieckiego postanowił zakupić za pośrednictwem spółki Koleje Mazowieckie, przy wsparciu środków unijnych 20 nowych EZT. Przetarg został rozpisany w dniu 21 kwietnia 2009 roku i dotyczył dostawy nowych czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 5 czerwca 2009r., a swój udział w postępowaniu zgłosiły trzy firmy. Pierwszym jest konsorcjum Pesa i ZNTK Mińsk Mazowiecki, drugim Stadler, natomiast trzecim hiszpański CAF. Na realizację tego zamówienia zaplanowano kwotę 92 549 322,16 €brutto.

Na pierwszy rzut oka ceny wydają się niewiele różnić, jednak należy zauważyć, że oferta Pesy została podana w wartości brutto, natomiast pozostałe netto. Jest to bardzo duża różnica, która może wynosić od 7 do nawet 22%! W efekcie tego cena ofert Stadlera i CAF urośnie i to znacznie. Jak już wcześniej spekulowaliśmy warunki zawarte w przetargu sugerowały, że „cena nie gra roli”i tak też do tego podeszli oferenci, gdzie wartość każdej oferty przekroczyła kwotę przewidzianą na realizację zamówienia. Wobec tego dotąd wydawałoby się nudny przetarg stał się nagle niesamowicie ciekawy, ponieważ według ostrożnych szacunków oferta Pesy jawi się jako najkorzystniejsza. Jednak musimy pamiętać, że najniższa cena daje zaledwie 60% oceny, a pozostałe parametry to: 15% roczne zużycie energii na potrzeby przejechania 1 km, 15% masa służbowa, 5% termin gwarancji i 5% przez termin dostarczenia pierwszych 15 składów. Jednak mimo tego cena Pesy daje jej silną pozycję w tym postępowaniu. Jeżeli te przypuszczenia by się potwierdziły, to Pesa sprzątnęłaby Stadlerowi intratny kontrakt sprzed nosa. Być może dlatego Stadler w ostatnich dniach postępowania usilnie protestuje, a protesty są oddalane. Po dokonaniu przeliczeń na złotówki jeden nowy skład Stadlera miałby być droższy o przeszło dwa miliony złotych (wcześniej 22,448 mln zł brutto, obecnie 23,738 mln zł netto) jednak porównania te są mało miarodajne z racji różnic walutowych. Jednocześnie należy stwierdzić, że oferta CAF raczej nie odegra większego znaczenia z racji jeszcze wyższej od Stadlera ceny. Pozostaje jedynie oczekiwać dalszych decyzji w sprawie tego postępowania, które zaczyna przybierać sensacyjnego obrotu. Z jednej strony wartości ofert znacznie przekroczyły zakładaną cenę, z drugiej strony bez zmiany warunków (głównie wagi ceny) nie uda się zejść do zakładanego progu, wobec tego KM mają dwa wyjścia –znaleźć dodatkowe pieniądze albo rozwiązać postępowanie i powtórzyć ze zmniejszoną ceną. Jednak niezależnie od obrotu spraw oferta Stadlera w obu przypadkach wydaje się na przegranej pozycji, chyba, że producent diametralnie zmieni strategię dla skąd inąd ubogiego polskiego rynku z dużą wewnętrzną konkurencją.
W artykule wykorzystano częściowo materiały prasowe Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego oraz Kolei Mazowieckich.
R.Piech inforail.pl


eg_ptmkż
Posty: 1678
Rejestracja: 16 kwie 2006, 11:24
Lokalizacja: tt@ptmkz.pl

Kto dostarczy 20 ezetów dla KM?

Postautor: eg_ptmkż » 01 cze 2009, 16:25

Wśród rynkowej posuchy w branży taborowej, każde zamówienie jest na wagę złota. Zwłaszcza, jeśli chodzi o tak smakowite kąski, jakim jest zamówienie na dostawę 20 ezetów dla Kolei Mazowieckich. W postępowaniu tym kilkakrotnie zmieniano już treść SIWZ. Mnożą się również pytania zadawane przez firmy chętne do otrzymania zamówienia. Newag i Stadler wniosły już protesty na warunki przetargu. Otwarcie ofert - 1 czerwca.

Jako pierwszy protest wniósł nowosądecki Newag. Firma wskazała, iż jej zdaniem, postanowienia SIWZu uniemożliwiają tej spółce przygotowanie oferty i uzyskanie zamówienia. Powód? KM wprowadziły warunek, że oferent musi wykazać się dostawami przynajmniej 10 ezetów realizujących przewozy z prędkością minimum 160 km/h. „Niedopuszczalnym jest (…) ustalanie warunków udziału w postępowaniu w zakresie wykazania się niezbędną wiedzą i doświadczeniem poprzez określenie wymogu wykazania się realizacją określonych dostaw w sposób uniemożliwiający wzięcie udziały w postępowaniu oferentom posiadającym możliwości realizacji zamówienia, a nie spełniającym określonych przez zamawiającego wymogów formalnych co do warunków udziału w postępowaniu” – czytamy w proteście Newagu. Jak piszą przedstawiciele firmy, spółka posiada w swojej ofercie czteroczłonowy ezt z przeznaczeniem do przewozów pasażerskich o prędkości 160 kmh, który może zostać zaoferowany po odpowiednich adaptacjach. Wobec powyższego, nowosądecka firma postulowała, aby obniżyć wymogi do wykazania się przez wykonawców dostawami 10 ezetów realizujących przewozy pasażerskie z prędkością 160 km/h. Dodatkowo protestujący stwierdził, że oprotestowany warunek udziału w postępowaniu jest nieprecyzyjny, jako że nie wskazuje, czy dostarczone ezt mają posiadać przystosowanie (homologację) do przewozów z prędkością 160 km/h, czy też mają w praktyce realizować przewozy z taką prędkością.

Pomimo tak uargumentowanego protestu, Koleje Mazowieckie odrzuciły zażalenie Newagu, nie przychylając się do uwag firmy. „Zamawiający ma prawo określić przedmiot zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu w sposób odpowiadający jego indywidualnym potrzebom. Fakt, że nie wszystkie podmioty działające w tej branży mogą wziąć udział w postępowaniu nie przesądza o tym, iż postępowanie narusza zasadę uczciwej konkurencji” – napisali przedstawiciele KM.

Drugi protest zgłosił szwajcarski Stadler. Zdaniem firmy, zamawiający wyznaczył zbyt krótki termin składania ofert, nie uwzględniający niezbędnego dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w przygotowanych ofertach w związku z modyfikacjami SIWZ. Protest Stadlera zawiera także zażalenie na odmowę „udzielenia odpowiedzi na wniosek Protestującego o wyjaśnienie treści SIWZ, złożony w dniu 25 maja br. i związanym z tym zaniechaniu przedłużenia terminu składania ofert, wyznaczonego na dzień 1 czerwca br., o czas niezbędny na udzielenie przez Zamawiającego wyjaśnień treści SIWZ oraz uwzględnienie tych wyjaśnień przez wykonawców w treści przygotowywanych przez nich ofert”.

Kryteria przyznania zamówienia to: cena - 60 proc., roczne zużycie energii na potrzeby przejechania 1 km dla jednego ezt - 15 proc., masa służbowa ezt - 15 proc., termin gwarancji - 5 proc. oraz termin dostawy ostatniego z pierwszych 15 ezt - 5 proc.

Zamówienie zostanie zrealizowane w okresie 12 miesięcy. Pierwszy EZT zostanie dostarczony zamawiającemu nie wcześniej niż w styczniu 2011 r., a ostatnie dwa w grudniu 2011 r.

źródło: Rynek Kolejowy, 29 maja 2009
eg_ptmkż
Posty: 1678
Rejestracja: 16 kwie 2006, 11:24
Lokalizacja: tt@ptmkz.pl

KM i WKD z 15-letnimi umowami ramowymi

Postautor: eg_ptmkż » 21 maja 2009, 13:58

Od tego roku KM i WKD czekają duże zmiany. Zarząd Województwa Mazowieckiego podpisał z nimi umowy ramowe na 15 najbliższych lat. Wzmocni to wiarygodność finansową spółek wobec banków i stworzy możliwość nowych zakupów taboru. W ramach umów Samorząd zobowiązał się przekazać spółkom na ich działalność blisko 3 mld zł.

Dotychczasowa trzyletnia umowa ramowa ograniczała możliwość samodzielnego ubiegania się przez spółki o kredyty na zakup nowych pociągów. Wydłużenie umowy do 15 lat wzmocni wiarygodność finansową KM i WKD, czyniąc z nich przed bankami partnerów godnych zaufania. Umowa ramowa, traktowana przez banki jako zabezpieczenie, jest niezbędna do otrzymania wsparcia finansowego z instytucji finansowych takich jak EBI czy banki komercyjne.

W umowach ramowych z KM i WKD samorząd zobowiązał się m.in. do finansowania ponoszonych przez spółki nakładów inwestycyjnych niezbędnych dla świadczenia usług, pokrycia kosztów finansowania zaciągnięcia przez spółkę kredytów, pożyczek, leasingu lub innych umów na sfinansowanie inwestycji niezbędnych do wykonywania służby publicznej.

- Podpisane przez nas umowy to przede wszystkim szansa dla spółek na nowe zakupy. Mamy nadzieję, że w perspektywie kilku najbliższych lat zaowocuje to znaczącą poprawą stanu taboru, a to z kolei przełoży się na wyższy komfort dla pasażerów i co bardzo ważne - na rozszerzenie oferty przewozowej w aglomeracji warszawskiej i całym województwie - podkreśla marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

Jak zauważa członek zarządu województwa mazowieckiego, Piotr Szprendałowicz, rozszerzenie oferty przewozowej planowane jest już od czerwca. - Podjęliśmy decyzję o uruchomieniu zawieszonego na początku lat 90. połączenia pomiędzy Górą Kalwarią a Warszawą. Jest to więc dobra informacja dla mieszkańców, którzy już niebawem będą mogli wygodnie dojechać do stolicy pociągiem - dodaje członek zarządu. Warunkiem uruchomienia linii jest jednak przygotowanie do końca maja niezbędnej infrastruktury przez samorząd Góry Kalwarii. Trwają również intensywne prace koncepcyjne nad uruchomieniem połączeń kolejowych Konstancin­-Jeziorna - Warszawa, z wykorzystaniem linii towarowej do EC Siekierki.

Koleje Mazowieckie

Umowa z KM będzie obowiązywać od 13 grudnia 2009 r. do 14 grudnia 2024 r. Szacunkowy poziom dofinansowania ze strony samorządu województwa mazowieckiego wyniesie 2,1 mld zł. Dokładna wysokość dotacji będzie określana corocznie w umowach rocznych.

Podpisane dziś umowy umożliwią realizację szeregu inwestycji. Do 2015 roku KM planują m.in.:
* zakup 16 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) w ramach projektu pod nazwą "Poprawa dostępu kolejowego do lotnisk regionu poprzez zakup taboru oraz modernizacja bocznicy kolejowej i budowa stacji/przystanku kolejowego na terenie Portu Lotniczego w Modlinie". Wartość zintegrowanego projektu to 410,8 mln zł.
* zakup 11 nowych lokomotyw do prowadzenia składów pociągów zmiennokierunkowych, złożonych z wagonów piętrowych. Studium wykonalności projektu zostanie sporządzone do 15.06.2009 r. Wartość projektu to 182 mln zł, z czego dofinansowanie UE wynosi 50% (projekty kluczowe RPO WM).
* modernizację EZT-ów w latach 2007-2011. Studium wykonalności zostanie sporządzone do 1 czerwca br. Wartość projektu to 204,3 mln zł, z czego dofinansowanie z UE wyniesie 50% (projekty kluczowe RPO WM).
* zakup 10 używanych EZT (5 - EN57 i 5 - EN71) po naprawach głównych wraz z modernizacją. Wartość projektu to ok. 100 mln zł (przygotowywany jest przetarg, zakładana płatność przez okres 10 lat w stałych miesięcznych ratach).
* zakup dodatkowych wagonów piętrowych - 11/22 szt. Wartość projektu wynosi ok. 55/110 mln zł.
* zakup jednoczłonowych szynobusów elektrycznych - 3 szt. Wartość projektu to 12 mln zł.
* zakup dwuczłonowych szynobusów elektrycznych - 12 szt. Wartość projektu to 120 mln zł.
* zakup nowych EZT - 8 szt. (zakupy uzupełniające do zrealizowanych dostaw do 2011 r.). Wartość projektu to 160 mln zł (zakup realizowany w nowej perspektywie 2014-2020 z dostawą do grudnia 2015 r.).

Łączna wartość planowanych zakupów dostarczonych do 2015 roku może przekroczyć 1,5 mld zł.

Spółka "Koleje Mazowieckie" jest zobowiązana zabezpieczyć wkład własny niezbędny do realizacji projektów kluczowych z RPO WM: zakupu lokomotyw oraz modernizacji taboru, jak również zakupu 16 EZT w projekcie "lotniskowym" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Aktualnie prowadzone są rozmowy w sprawie pozyskania środków zewnętrznych z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, a także z emisji obligacji (rozmowy z 7 bankami). Wybór organizatora programu emisji obligacji planowany jest do końca czerwca br.

Warszawska Kolej Dojazdowa

Umowa z WKD będzie obowiązywać od 13 grudnia 2009 r. do 14 grudnia 2024 r. Szacunkowy poziom dofinansowania ze strony Samorządu Województwa Mazowieckiego wyniesie 677,7 mln zł. Dokładna wysokość dotacji będzie określana corocznie w umowach rocznych. Łączne nakłady finansowe na realizację zadań w latach 2009-2015 (bez zakupów nowego taboru kolejowego) wynoszą 120,5 mln zł.

Podpisane dziś umowy umożliwią realizację szeregu inwestycji. Na początku planowany jest zakup 20 szt. nowego taboru. Ogłoszone będą dwa niezależne przetargi nieograniczone: w I połowie 2009 r. na dostawę 14 szt. EZT, w 2011 r. - na kolejnych 6 szt.

Ponadto dzięki podwyższeniu kapitału przez wspólników - głównie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, a także dzięki środkom zabezpieczonym w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym spółka będzie mogła nie tylko uzupełniać i modernizować tabor, ale też przeprowadzić remont infrastruktury oraz modernizację linii kolejowych.

Najważniejsze planowane inwestycje:
* dostawa 14 szt. EZT w ramach zamówienia z roku 2009 (2010-2012).
* przebudowa systemu zasilania WKD na napięcie 3000V (2010-2012). Planowany koszt projektu to 500 tys. zł. Planowany koszt przebudowy podstacji to 10 mln zł.
* zakup 6 szt. nowych EZT w oparciu o środki pochodzące ze szwajcarsko-polskiego programu współpracy (2010-2013).
* budowa systemu informacji pasażerskiej i monitoringu (w oparciu o linię światłowodową) - jako zadania zawierającego się w projekcie złożonym we wniosku o dofinansowanie ze środków szwajcarsko-polskiego programu współpracy (2010-2012) Planowany koszt to 3,2 mln zł.
* remont szlaku Warszawa Śródmieście WKD - Komorów na odcinku o długości 35 km (2010-2015). Planowany koszt remontu 1 km toru to 1,5 mln zł.
* budowa drugiego toru na szlaku Podkowa Leśna - Grodzisk Maz. o długości 7 km (projekt: 2010; budowa: 2012-2014). Planowany koszt budowy 1 km toru to 4 mln zł.
* przełączenie napięcia zasilania sieci trakcyjnej WKD z 600V na 3000V (2013).

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego/KM/WKD, 19 lutego 2009
Ostatnio zmieniony 21 maja 2009, 20:34 przez eg_ptmkż, łącznie zmieniany 1 raz.
eg_ptmkż
Posty: 1678
Rejestracja: 16 kwie 2006, 11:24
Lokalizacja: tt@ptmkz.pl

Więcej informacji o zmianach w Kolejach Mazowieckich

Postautor: eg_ptmkż » 22 lut 2009, 06:19

Szczegółowe dane dotyczące podwyzki cen biletów, ofert promocyjnych oraz zmian w rozkładzie jazdy związanych z modernizacją linii kolejowej nr 9 (Warszawa-Iłowo) zaprezentowane zostały na konferencji prasowej zorganizowanej przez Koleje Mazowieckie.

1. Podwyżka cen biletów

Wzrost kosztów prowadzenia działalności przewozowej przez Koleje Mazowieckie w tym: gwałtowna podwyżka cen energii trakcyjnej w stosunku do roku 2008 o 29,29 % oraz dostępu do infrastruktury PKP S.A. o 3,70 % spowodowały podjęcie decyzji o zmianie cen biletów. Podwyżka zostanie wprowadzona od 1 marca 2009 roku.

W związku z tym wzrosną ceny biletów:
1) jednorazowych - średnio o 9,75%;
2) okresowych odcinkowych imiennych, w tym:
a) tygodniowych, średnio o 9,23%,
b) dwutygodniowych, średnio o 9,37%,
c) miesięcznych i kwartalnych - średnio o 9,26%.
3) strefowych czasowych - średnio o 9,36%.

Cena biletu jednorazowego do 5 km zmieni się z 2,80, zł na 3,00 zł.

Ma to bezpośredni wpływ na wysokość opłat dodatkowych ustalanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy
i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej.

Opłata dodatkowa będzie wynosiła za:
a) przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu – 150,00 zł,
b) przejazd bez ważnego dokumentu, poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu – 120,00 zł,
c) naruszenie przepisów o przewozie osób, rzeczy i zwierząt, a w szczególności za zabrane ze sobą do środka transportu – 60,00 zł.

Uiszczenie opłaty dodatkowej bezpośrednio w pociągu, ewentualnie w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty spowoduje obniżenie jej wysokości, odpowiednio o 60 % i 40 %. Natomiast opłata dodatkowa za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy pociągu bez uzasadnionej przyczyny będzie wynosiła 450,00 zł.

Opłata manipulacyjna pozostanie w tej samej wysokości, czyli 11,00 zł.

Podwyżka cen biletów nie dotyczy ofert promocyjnych, w tym: „Bilet do Otwocka”, „Bilet dobowy” oraz ofert specjalnych: Radom – Drzewica oraz Warszawa – Płock.

W przypadku biletów odcinkowych okresowych nowością jest podział obecnych stref odległości do 10 km na dwie strefy: do 5 km i od 6 do 10 km. Zmiana ta będzie korzystna dla osób, które odbywają przejazdy na krótszych odległościach.

2. Nowa oferta promocyjna

Od dnia 1 marca 2009 r. Spółka „Koleje Mazowieckie-KM” wprowadza nową ofertę taryfową „Bilet 3-dniowy KM”. Jest to bilet imienny, na podstawie którego podróżny może odbyć nieograniczoną liczbę przejazdów wszystkimi pociągami KM z wyjątkiem pociągu „Słoneczny”.

Bilet ważny jest przez 3 dni – tj. do godziny 24.00 trzeciego dnia, a kosztować będzie wg taryfy normalnej 50 zł, a z ulgą 50% - 25 zł (np. dla osób posiadających legitymację seniora).

3. Oferta Specjalna Radom – Pionki

Od 1 marca 2009 roku zostanie wprowadzona oferta specjalna na odcinku Radom – Pionki. Cena biletu, na przejazd jednorazowy wg taryfy normalnej na odcinku do 15 km, czyli np. Radom – Jedlnia Letnisko, wyniesie 3,00 zł, a okresowego miesięcznego 80,00 zł.

Natomiast na odcinku 16 – 25 km, czyli Radom - Pionki cena biletu jednorazowego wg taryfy normalnej wynosić będzie 4,00 zł, a cena biletu okresowego miesięcznego – 110,00 zł.

Celem wprowadzenia powyższej oferty jest zachęcenie podróżnych, korzystających z prywatnego transportu samochodowego, do przejazdów pociągami Kolei Mazowieckich.


4. Modernizacja linii kolejowej nr 9 – Warszawa–Iłowo

W związku z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi przez PKP PLK S.A w okresie od 1 marca –do 31 maja 2009 r. na linii kolejowej nr 9 (E65) Warszawa - Iłowo będą wprowadzone zmiany w rozkładzie jazdy pociągów.

W związku z powyższym zostanie odwołanych:
· 5 pociągów relacji Warszawa – Nasielsk – Warszawa,
· 3 pociągi relacji Warszawa – Ciechanów – Warszawa,
· 1 pociąg relacji Warszawa – Iłowo,
· 3 pociągi na odcinku Nasielsk – Iłowo,
· 8 pociągów na odcinku Modlin – Nasielsk,
· wszystkie pociągi relacji Warszawa – Wieliszew/Tłuszcz – Warszawa.

Za część odwołanych pociągów na odcinku Modlin – Nasielsk będzie wprowadzona autobusowa komunikacja zastępcza. Na odcinku Nasielsk – Iłowo zostaną uruchomione dodatkowe pociągi skomunikowane z komunikacją zastępczą.

Pasażerowie udający się z Warszawy w kierunku Legionowa Piasków, Wieliszewa i Tłuszcza będą musieli na stacji Chotomów przesiąść się do pociągów w kierunku Wieliszewa i Tłuszcza.

źródło: Koleje Mazowieckie, 20 lutego 2009
eg_ptmkż
Posty: 1678
Rejestracja: 16 kwie 2006, 11:24
Lokalizacja: tt@ptmkz.pl

Halina Sekita: Musimy zainwestować w tabor

Postautor: eg_ptmkż » 24 gru 2008, 15:46

Budowa kolejnych parkingów Park&ride oraz wprowadzenie, od 1 stycznia 2009 roku, biletu aglomeracyjnego to największe sukcesy spółki Koleje Mazowieckie, kierowanej przez Halinę Sekitę. Co jeszcze mazowieccy kolejarze robią dla swoich pasażerów? Zapytaliśmy o to Panią Prezes.
Karol Wach (TransInfo.pl):Pani Prezes, jakie nowości dla swoich pasażerów przygotowały Koleje Mazowieckie w rozkładzie jazdy, który wchodzi w życie z dniem 14 grudnia?
Halina Sekita: (Prezes Kolei Mazowieckich): Nowością będą przede wszystkim pociągi przyśpieszone, które uruchomione zostaną wraz z nowym rozkładem jazdy tj. od dnia 14 grudnia 2008 roku. Pojadą one z Warszawy do Skarżyska Kamiennej, Łukowa, Płocka i Skierniewic. Pociągi przyśpieszone będą zestawione z wagonów piętrowych.
Skoro mówimy o piętrusach warto zapytać o lokomotywy do wagonów piętrowych. Kiedy Koleje Mazowieckie je zakupią?
Niebawem ogłosimy kolejny przetarg na zakup lokomotyw. Pierwsza próba wyłonienia zwycięzcy zakończyła się fiaskiem.
Ile lokomotyw chcecie Państwo kupić?
Tych lokomotyw ma być 11.
Podczas konferencji usłyszeliśmy, że mazowieckie Flirty będą kursować z prędkością 130 km/h. Co to oznacza dla pasażerów?
Dzięki temu czas przejazdu pociągu na wybranych trasach skróci się od kilka, do kilkanastu minut.
O jakich trasach Pani mówi?
Flirty będą obsługiwały połączenia z Warszawy do Siedlec i Mińska Mazowieckiego oraz Łowicza.
Nie obawia się Pani, że na trasie do Mińska pasażerów podkradnie Wam SKM, która przymierza się do wydłużenia relacji swoich pociągów.
Nie. Myślę, że na tej trasie jest miejsce dla obydwu przewoźników. Poza tym popatrzmy na ilość taboru, który eksploatują Koleje Mazowieckie i SKM. Liczby mówią same za siebie. Mamy ponad 200 jednostek, SKM zaledwie kilka. Konkurencja jest potrzebna i wymusza podniesienie jakości usług świadczonych przez poszczególnych przewoźników. W efekcie końcowym zyskuje klient.
No właśnie, co Koleje Mazowieckie zrobią, aby podnieść jakość swoich usług.
Musimy zainwestować w tabor, ponieważ liczy się przede wszystkim wygoda naszych pasażerów. Do roku 2015 zakupimy ponad 100 nowych pociągów. Będziemy także kompleksowo modernizować starszy tabor. W najbliższym czasie wykonanych zostanie ponad 100 kompleksowych napraw ezt.
Czy to jedyne planowane inwestycje?
Nie tylko. W nadchodzącym roku planujemy zakup myjni i budowę lakierni. Wciąż trwają prace związane z projektem „Parkuj i Jedź”. Nadal chcemy rozwijać sieć parkingów. Pierwszy parking został otwarty 19 listopada 2008 roku w Celestynowie. W przyszłości parkingi te będą budowane, również przy współpracy z PKP PLK, praktycznie na wszystkich liniach.
Pani Prezes na koniec pytanie o wspólny bilet. Kiedy korzystając z jednego biletu będzie można jeździć pociągami i autobusami nie tylko w Warszawie, ale także na terenie całej aglomeracji?
Od 1 stycznia na podstawie biletów ZTM pociągami KM będą mogli podróżować mieszkańcy gmin: Jabłonna, Legionowo, Wieliszew, Nieporęt, Zagościniec, Józefów, Otwock, Piaseczno, Lesznowola i Ożarów. W związku z powyższym oferta „Wspólny bilet”zostanie rozszerzona na teren całej aglomeracji warszawskiej.
Dziękuję za rozmowę.

K. Wach inforail.pl
Ostatnio zmieniony 24 gru 2008, 16:52 przez eg_ptmkż, łącznie zmieniany 1 raz.
eg_ptmkż
Posty: 1678
Rejestracja: 16 kwie 2006, 11:24
Lokalizacja: tt@ptmkz.pl

KM alternatywą dla metra?

Postautor: eg_ptmkż » 18 gru 2008, 15:13

Patrząc na schemat linii Kolei Mazowieckich, łatwo zauważyć, że można by stworzyć w Warszawie naziemną linię metra.

Niewiele brakuje, byśmy mogli w Warszawie pojechać miejskim pociągiem do zoo i na bazar na Kole. W obrębie Warszawy istnieje sieć torów, które mogłyby być wykorzystane tak jak tory kolejki podziemnej. Tymczasem leżą one niemal odłogiem,

Na odcinku z Warszawy Wola do Warszawy Zoo pociągi kursują co 2 godziny, podczas gdy na linii średnicowej nawet co 5 minut w godzinach szczytu. Gdyby jednak połączyć ten niedoceniany odcinek, przebiegający z grubsza wzdłuż Trasy Toruńskiej aż na stronę praską w okolicy ronda Żaba i dalej do Warszawy Wschodniej, z linią średnicową przecinającą Warszawę w poprzek niczym średnica koła (stąd nazwa), powstałaby w ten sposób komunikacyjna pętla. Takie są w innych stolicach europejskich, np. w Londynie to Circle Line. Mamy już wspólny bilet ZTM i Kolei Mazowieckich. Gdyby jeszcze dogodniej skorelować stacje PKP z przystankami komunikacji miejskiej i zadbać o ich estetykę, mielibyśmy małym kosztem alternatywę dla metra, które jest drogi i powstaje powoli. Gdy popatrzymy na schemat linii kolejowych Kolei Mazowieckich, widać wyraźnie, iż przy niedużym nakładzie sił i środków można by stworzyć w Warszawie linię szybkich kolei lub też naziemną linię metra wewnątrz miasta. Wystarczy spojrzeć na zwykły plan stolicy, aby przekonać się, że stacje Warszawa Zachodnia, Ochota, Śródmieście, Powiśle, Stadion, Wschodnia, a potem Zoo, Warszawa Gdańska, Koło, Kasprzaka i Wola połączono torami, które są niemal niewykorzystane. Łatwo mogłaby powstać linii na wzór berlińskiej S-Bahn. Również w Paryżu jest podobna trasa, choć tam linie nr 2 i 6 przebiegają po zdecydowanie bardziej romantycznej i malowniczej trasie naziemnej na planie zbliżonym do koła. Przecinają się one na swych końcach, tj, na wschodzie i zachodzie miasta, a przechodzą przez jego północ i południe stosowanie do numeru linii, gdzie krążą w obydwu kierunkach. Podobnie jak w Berlinie biegną one w większości na powierzchni ziemi, a często na stalowych konstrukcjach podobnych do dziewiętnastowiecznych mostów, ponad ulicami i wzdłuż nich. Po klaustrofobicznej podróży pod ziemią lub całym dniu spędzonym w biurze jazda z możliwością oglądania dachów Paryża należy do prawdziwych przyjemności. W Warszawie na przeszkodzie stoją pieniądze, Koleje Mazowieckie - jak przyznają nieoficjalnie przedstawiciele firmy - mogłyby na większości tras kursować nawet co pięć minut. Ale nie za darmo. Dopóki nie będzie stosowanych rekompensat ze strony np. warszawskiego Zarządu Transportu Miejskiego, dużo większa liczba pociągów na torach się nie pojawi.

Popularność mazowieckich kolei podmiejskich wyraźnie wzrosła w ostatnich miesiącach jako atrakcyjna (i jedyna!) alternatywa dla miejskich korków. Cieszy, że wraz ze wzrostem popularności podmiejskich kolei już wkrótce zostaną oddane do użytku odnowione budynki dworcowe linii średnicowej.

Remont budynków stacji Warszawa Powiśle i Warszawa Ochota przeprowadzany jest z dużą starannością i zgodnie z prawidłami sztuki. Z troską odnowiono biało-czarne mozaiki na ścianach hal kasowych, a także zadaszenia znane z łupinowej konstrukcji i ciekawe przeszklenia.

Wielu mieszkańców stolicy czeka na remont kolejnego przystanku na linii średnicowej - w bezpośrednim sąsiedztwie Stadionu Narodowego. Przystanek Warszawa Stadion powstał jako jeden z pierwszych węzłów przesiadkowych w latach 1955-1958 i łączył komunikację PKP i PKS. Po renowacji w przyszłości zostanie skomunikowany także z przystankiem II linii metra.

źródło: Krystyna Brzezińska, Dziennik Polska, 17 grudnia 2008
eg_ptmkż
Posty: 1678
Rejestracja: 16 kwie 2006, 11:24
Lokalizacja: tt@ptmkz.pl

Wagony czołowe Bombardiera dla KM dostarczone

Postautor: eg_ptmkż » 18 gru 2008, 15:10

Bombardier Transportation dostarczył zgodnie z terminem ostatnią partię wagonów sterowniczych do składów typu „push-pull”, zamówionych przez samorząd województwa mazowieckiego dla Kolei Mazowieckich.

14 grudnia nowe wagony zasiliły kursującą już po Mazowszu flotę pociągów piętrowych, w istotny sposób wpływając na poprawę komfortu podróży pasażerów Kolei Mazowieckich.

Zamówienie o wartości 55 milionów euro na dostawę 37 wagonów piętrowych Bombardier Transportation otrzymał od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego pod koniec lipca 2007 roku. Wagony piętrowe nowej generacji przeznaczone są do obsługi tras o bardzo wysokich potokach pasażerów mazowieckiej sieci kolei obsługiwanej przez Koleje Mazowieckie. Wagony środkowe zostały dostarczone w sierpniu 2008 roku, a obecnie zakończyła się dostawa wagonów sterowniczych.

- Jestem bardzo zadowolona, że dzięki inwestycjom taborowym samorządu województwa mazowieckiego, Koleje Mazowieckie mogą oferować coraz lepsze usługi pasażerom, którzy codziennie korzystają z przejazdów pociągami na Mazowszu. Dzięki zakupowi nowych pociągów piętrowych nasi pasażerowie będą mogli podróżować w bardzo komfortowych warunkach - powiedziała Halina Sekita, prezes zarządu spółki „Koleje Mazowieckie – KM”.

Janusz Kućmin, generalny przedstawiciel Bombardier Transportation na Polskę dodał: - Ogromnie się cieszę, że już przed zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia pasażerowie Kolei Mazowieckich będą mogli cieszyć się pełnymi nowoczesnymi składami piętrowymi naszej produkcji. Jestem przekonany, że dodatkowe wagony zdecydowanie przyczynią się do zwiększenia komfortu podróżujących po Mazowszu. Dodatkowym dla nas powodem do radości jest zaufanie, jakim obdarzył nas samorząd województwa mazowieckiego, a także znakomita współpraca z Kolejami Mazowieckimi, która w dużej mierze przyczyniła się do szybkiej realizacji umowy i dostarczenia wagonów piętrowych w terminie.

Wagony piętrowe najnowszej generacji, które od niedawna użytkowane są także na polskich torach, zyskały popularność wśród pasażerów w wielu innych krajach, m.in. w Niemczech, Luksemburgu, Danii i Izraelu. W ostatnich latach na torach pojawiło się około 2000 wagonów piętrowych, wyprodukowanych przez Bombardier Transportation, a tylko w Niemczech użytkowanych jest ich ponad 1600. Deutsche Bahn przyznał Bombardierowi nagrodę specjalną za wyjątkową jakość i niezawodność wagonów piętrowych.

Wszystkie wagony zamówione przez samorząd województwa mazowieckiego są klimatyzowane, doskonale wyciszone, a dzięki pneumatycznemu odsprężynowaniu zapewniają wysoki komfort podróżowania. Szczególną uwagę poświęcono konstrukcji wagonu przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych. Dzięki automatycznej, chowanej pochylni, miejscu dla kilkunastu wózków inwalidzkich i łatwemu dostępowi do powiększonych toalet, komfort jazdy podróżnych został znacznie podniesiony. Wagony sterownicze posiadają 85 miejsc siedzących i dysponują wieloma udogodnieniemi dla pasażerów niepełnosprawnych. Wagony środkowe posiadają 133 miejsca siedzące.

Produkcja nadwozi oraz końcowy montaż wagonów miał miejsce w niemieckim zakładzie w Görlitz (Zgorzelcu). Tamtejsi pracownicy Bombardier Transportation zajęli się również zarządzaniem projektem, inżynierią oraz testami.

Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek

Fot. Koleje Mazowieckie.
źródło: Bombardier, 17 grudnia 2008
Ostatnio zmieniony 19 gru 2008, 08:55 przez eg_ptmkż, łącznie zmieniany 1 raz.
eg_ptmkż
Posty: 1678
Rejestracja: 16 kwie 2006, 11:24
Lokalizacja: tt@ptmkz.pl

Plany Kolei Mazowieckich

Postautor: eg_ptmkż » 05 gru 2008, 20:51

Plany inwestycji taborowych Kolei Mazowieckich, budowa nowych parkingów w systemie "Parkuj i jedź", zmiany w rozkładzie jazdy oraz rozszerzenie oferty wspólnego biletu były głównymi kwestiami poruszanymi podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez Railway Market Forum.

Samorządowy przewoźnik ma teraz 189 ezt (EN57, EN71, EW60), 11 autobusów szynowych oraz 10 Flirtów wyprodukowanych przez Stadlera, a także 37 wagonów piętrowych produkcji Bombardiera. Plany samorządu województwa mazowieckiego zakładają stopniowe pozyskiwanie kolejnych pojazdów. Do 2015 roku Koleje Mazowieckie mają powiększyć się o 109 nowoczesnych pociągów. 20 czterowagonowych ezt ma zostać pozyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Dodatkowo 16 podobnych pociągów będzie zakupionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (chodzi tutaj o projekt poprawy dostępu kolejowego do lotniska w Modlinie). Dalsze zakupy to 11 nowych lokomotyw do wagonów piętrowych Bombardiera, dodatkowe wagony środkowe tego producenta, a także nowe jedno- i dwuczłonowe szynobusy. - Na zakup nowego taboru do 2015 roku zostanie wydany ok. 1 mld zł. Podobna kwota zostanie przeznaczona w tym okresie na modernizacje - powiedział podczas spotkania Piotr Szprendałowicz, członek zarządu województwa mazowieckiego. - Konieczne jest wykonanie 120 napraw głównych ezt do 2012 r. Szacowany koszt łączny to 698 mln zł - dodał Roman Sielecki, dyrektor Biura Strategii i Rozwoju w KM. - Szacujemy, że na koniec 2012 r. spółka będzie dysponować taborem w ilości, w przeliczeniu na ezt, 274 sztuk - powiedział Sielecki.

W 2015 r., po pozyskaniu opisanego powyżej nowoczesnego taboru, spółka spodziewa się sporego zwiększenia ilości podróżnych korzystających z jej usług. - Myślę, że nie będzie to zbytnim optymizmem, jeśli powiem, iż wówczas roczny przewóz pasażerów wyniesie ok. 70 mln osób - powiedziała Halina Sekita, prezes KM.

Samorząd Mazowsza zakłada wybudowanie 40 parkingów "Parkuj i Jedź". Obiekty te są dozorowane, z utwardzoną nawierzchnią, ogrodzone i oświetlone, wyposażone są w wiaty na pozostawienie rowerów, posiadają wydzielone miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych, dyżurkę dla osób dozorujących oraz toaletę. Jednym z parkingów ostatnio oddanych do użytku jest obiekt w Celestynowie - czynny od 19 listopada. Na razie jest on darmowy, ale po upływie promocyjnego miesiąca zostaną wprowadzone opłaty. Na parkingach "Parkuj i Jedź" wyniosą one: 40 zł - bilet kwartalny, 20 zł - miesięczny, dwutygodniowy, tygodniowy i abonamentowy, 3 zł - jednorazowy, 10 zł - rowerowy kwartalny, 5 zl - rowerowy miesięczny, dwutygodniowy i tygodniowy, 8 zł - rowerowy abonamentowy na 12 wjazdów oraz 2 zł - rowerowy jednorazowy. Obecnie realizowany jest I etap projektu, w ramach którego zostaną oddane do użytku obiekty w Żyrardowie i Ożarowie Mazowieckim, a później także w Brwinowie, Siedlcach i Ciechanowie. W ramach II etapu już wkrótce zostaną ogłoszone przetargi na wykonanie dokumentacji projektowej parkingów w Radomiu, Mrozach, Błoniu, Zalesiu Górnym, Mińsku Maz., Teresinie - Niepokalanowie, Grodzisku Maz. i Milanówku. W przyszłości będzie można korzystać z obiektów na podstawie kart zbliżeniowych.

14 grudnia Koleje Mazowieckie wprowadzają nowy rozkład jazdy. Zgodnie z nim, spółka będzie uruchamiać 746 pociągów na dobę. Zestawy Flirt obsłużą 37 pociągów relacji Warszawa - Siedlce - Warszawa, Warszawa - Mińska Maz. - Warszawa, Warszawa - Łowicz Główny - Warszawa. - Pojazdy Stadlera będą jeździć do Siedlec i Mińska Maz.owieckiego gdzie linia kolejowa jest zmodernizowana, umożliwiając osiągnięcie prędkości 130 km/h. Oznacza to skrócenie czasu przejazdu o 9-12 minut - poinformował Grzegorz Kuciński, członek zarządu Kolei Mazowieckich. KM wprowadzą też wagony piętrowe Bombardiera do obsługi połączeń przyspieszonych Warszawa - Płock - Warszawa, Łuków - Warszawa, Warszawa - Skarżysko-Kamienna - Warszawa oraz Warszawa - Skierniewice, a także połączeń osobowych Warszawa - Sochaczew, Warszawa - Radom - Skarżysko-Kamienna oraz Warszawa - Łuków. Spółka przejmie też obsługę własnym taborem połączenia Radom-Dęblin i Radom-Skarżysko-Kamienna. Zapytana o przyszłość, rozkładu, prezes KM Halina Sekita, stwierdziła. - Dążymy do rozkładu taktowego. Uważamy, że byłoby to najlepsze rozwiązanie - podkreśliła.

Zakończył się konkurs na nazwę pociągów ze stolicy do Skierniewic i Radomia. W tym pierwszym przypadku zwyciężyła nazwa "Wiedenka", a w drugim - "Radomiak". Nie rozstrzygnięto jeszcze konkursu na nazwy dla pociągów do Żyrardowa i Łukowa.

Jak podali przedstawiciele spółki, Koleje Mazowieckie są gotowe do rozszerzenia oferty wspólnego biletu o II strefę biletową warszawskiego Zarządu Transportu Miejskiego od 1 stycznia 2009 r. Obecnie trwają negocjacje pomiędzy KM a ZTM, odnośnie rekompensaty ze strony Zarządu dla przewoźnika z tytułu utraty przychodów, jaka zaszła w związku z ostatnim rozszerzeniem strefy obowiązywania wspólnego biletu. - Chcielibyśmy wprowadzić elektroniczny bilet "Twoja Karta KM", umożliwiający techniczną współpracę z systemem Warszawskiej Karty Miejskiej - powiedział dyrektor projektu w Kolejach Mazowieckich, Szymon Sobczak. W założeniu, bilet ten ma doprowadzić do stanu, w którym mieszkańcy metropolii warszawskiej oraz całego województwa mazowieckiego będą posługiwali się jednym elektronicznym nośnikiem, będącym w podstawowej wersji biletem ZTM i KM, mogącym pełnić także funkcje karty bibliotecznej, legitymacji pracowniczej, biletem parkingowym itd.

źródło: Rynek Kolejowy, 4 grudnia 2008
eg_ptmkż
Posty: 1678
Rejestracja: 16 kwie 2006, 11:24
Lokalizacja: tt@ptmkz.pl

Będzie kolejny przetarg na lokomotywy dla push-pulli

Postautor: eg_ptmkż » 05 gru 2008, 20:49

Za kilka tygodni zostanie rozpisany kolejny przetarg na zakup nowych lokomotyw do obsługi składów z wagonów push-pull Kolei Mazowieckich. - Poprzedni nie został rozstrzygnięty - mówi członek zarządu woj. mazowieckiego, Piotr Szprendałowicz. To już trzecia próba pozyskania lokomotyw do push-pulli KM.

- Będziemy musieli skorygować nasze wymagania finansowe. Chodzi tutaj o rozłożenie płatności w czasie - dodaje Szprendałowicz. Podczas procedury przetargowej zgłosił się tylko jeden chętny na dostarczenie lokomotyw. Jego oferta nie została jednak przyjęta, jako nie spełniająca wymogów formalnych.

Władze województwa mazowieckiego będą musiały jednak zdecydować się na wyasygnowanie pieniędzy na przedpłatę. To nie było przewidziane w ostatnim przetargu. - Przy ponownym ogłoszeniu przetargu, postaramy się przekonać skarbnika województwa na wpłacenie przedpłaty - zaznacza Szprendałowicz.

Zarząd Mazowsza będzie musiał zastanowić się także nad zmianą terminu dostawy. Organizatorzy przetargu, chcąc zachęcić większą ilość firm do przedstawiania swych ofert, koniecznie muszą wydłużyć termin dostawy lokomotyw. - Przetarg zostanie ogłoszony za kilka tygodni - kończy Piotr Szprendałowicz.

Na razie Koleje Mazowieckie wynajmują stare lokomotywy od PKP Cargo, które ciągną nowoczesne piętrowe wagony Bombardiera.

źródło: Rynek Kolejowy, 4 grudnia 2008
eg_ptmkż
Posty: 1678
Rejestracja: 16 kwie 2006, 11:24
Lokalizacja: tt@ptmkz.pl

Więcej pociągów do Wołomina, piętrusy do Grodziska

Postautor: eg_ptmkż » 04 gru 2008, 18:27

Pasażerów dojeżdżających do Warszawy z Tłuszcza, Wołomina i Ząbek czeka miła niespodzianka. Już od 14 grudnia pociągów będzie prawie dwa razy więcej niż obecnie. Wszystko dlatego, że Polskie Linie Kolejowe w terminie skończą modernizację torów. W porannym szczycie pociągi będą pojawiały się na stacjach nawet co 5 minut.

Oprócz tego Koleje Mazowieckie wypuszczą na trasę jeden pociąg złożony z trzech elektrycznych zespołów trakcyjnych (w sumie dziewięć wagonów). Gdy wjedzie na stację, zajmie całą długość peronu. Prawdopodobnie skład wyruszy w drogę z Wołomina po godzinie 6.40. Do Wołomina będzie jeździł po godzinie 19. W rozkładzie zostanie utrzymanych ostem kursów przez Zielonkę Bankową do Warszawy Wschodniej. Siedmioma z nich dojedziemy przez Śródmieście (w tabeli godziny odjazdu) na Dworzec Zachodni. Natomiast autobus szynowy wyruszający z Wołomina o 10.28 dotrze aż do Czeremchy.

Warto również pamiętać, że wspólny bilet obowiązuje do Ząbek. Natomiast na trasie z Dworca Wschodniego w kierunku Wołomin a bilet ważny jest do stacji w Rembertowie.

Mamy dobra wiadomość dla pasażerów podróżujących w godzinach porannego szczytu z Grodziska do stolicy, bowiem w nowym rozkładzie pojawią się pociągi przyspieszone z Żyrardowa i Bobrowników pod Skierniewicami Za Grodziskiem Mazowieckim zatrzymają się dopiero na Dworcu Warszawa Zachodnia. Pociągi nie przejadą przez Dworzec Śródmieście, lecz przez Warszawę Centralną. W składach będzie dużo miejsca - prawdopodobnie połączenia przyspieszone będą obsługiwane przez wagony piętrowe. Piętrusy niestety w drodze powrotnej nie zatrzymują się w Grodzisku Mazowieckim, lecz dopiero w Żyrardowie (nie umieszczono ich w tabeli). Z Warszawy Wschodniej odjadą o 437 i 15:43. W Żyrardowie będą 0,5:22 i 16:28. Przypominamy, że wspólny bilet na kolej obowiązuje tylko do Pruszkowa. Tam też kończą bieg pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej. Rozkład SKM podamy w późniejszym terminie.

źródło: Piotr Figiel, Dziennik Polska, 30 grudnia 2008
eg_ptmkż
Posty: 1678
Rejestracja: 16 kwie 2006, 11:24
Lokalizacja: tt@ptmkz.pl

Transport 11 wagonów czołowych dla KM - zdjęcia

Postautor: eg_ptmkż » 28 lis 2008, 09:20

Przedstawiamy serię zdjęć nadesłanych przez p. Kamila Masło, przedstawiających transport 11 piętrowych wagonów czołowych dla Kolei Mazowieckich, wykonany przez spółkę East-West Railways.
* Fot. Kamil Masło.
źródło: RK, 27 listopada 2008

Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony 28 lis 2008, 17:44 przez eg_ptmkż, łącznie zmieniany 1 raz.
eg_ptmkż
Posty: 1678
Rejestracja: 16 kwie 2006, 11:24
Lokalizacja: tt@ptmkz.pl

11 wagonów czołowych KM już na Grochowie

Postautor: eg_ptmkż » 27 lis 2008, 11:47

Jedenaście piętrowych wagonów Kolei Mazowieckich przyjechało na warszawski Grochów. Na mazowieckie trasy wyruszą 14 grudnia.

- Wagony dotarły do nas z Goerlitz w niedzielę - mówi Agnieszka Derek z KM. Zostaną one doczepione do jeżdżących już składów piętrowych, które kursują na liniach do Radomia, Skarżyska-Kamiennej i Sieldec. W pierwszy kurs z pasażerami wyruszą, gdy Urząd Transportu Kolejowego dopuści je do ruchu. Kolejarze przypuszczają, że nowe wagony zobaczymy na torach wraz ze zmianą rozkłady jazdy, czyli 14 grudnia. Wtedy też zostanie uruchomione nowe przyśpieszone połączenie do Skarżyska-Kamiennej. Odjazd - 5:10, powrót z Warszawy Wschodniej o 16:28.

Nowe wagony na pewno spodobają się rowerzystom. Przy kabinie maszynisty producent zamontował stojaki na rowery. Tak dużej przestrzeni na bicykle nie było w jeżdżących dotychczas piętrusach.

- Producent przekaże nam wagony dziś lub jutro - zapowiada Agnieszka Derek. - To tzw, wagony sterownicze - dodaje. Od piętrusów, które Koleje Mazowieckie zakupiły na początku sierpnia, różnią się tym, że na jednym z końców znajduje się kabina maszynisty. W zamierzeniu producenta, kanadyjskiego Bombardiera, skład można prowadzić zarówno z lokomotywy, jak i z ostatniego wagonu. To skraca czas potrzebny do zawracania pociągu - lokomotywa nie musi go objeżdżać. Koleje Mazowieckie jednak nie zakupiły elektrowozów obsługujących wagony push-pull. Samorządowy przewoźnik wypożyczył jedynie od PKP Cargo lokomotywy z lat 60.

11 wagonów to ostatnia dostawa z kontraktu na 37 piętrusów wartego 250 mln zł.

źródło: Piotr Figiel, Dziennik Polska, 25 listopada 2008
eg_ptmkż
Posty: 1678
Rejestracja: 16 kwie 2006, 11:24
Lokalizacja: tt@ptmkz.pl

Nowy przyspieszony pociąg Kolei Mazowieckich

Postautor: eg_ptmkż » 23 paź 2008, 18:08

Od 14 grudnia, wraz z nowym rozkładem jazdy pociągów, Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” uruchamia nowy przyspieszony pociąg relacji Radom –Warszawa Wschodnia. Pociąg ten zastąpi zlikwidowany pociąg pospieszny Staszic.

Z tej okazji spółka ogłasza konkurs na nazwę dla pociągu. Propozycje prosimy przesłać na adres: konkurs@mazowieckie.com.pl, do dnia 30 listopada 2008 r. Na zwycięzcę czeka nagroda niespodzianka.

Nowy pociąg uruchomiony zostanie z inicjatywy członka zarządu województwa mazowieckiego Piotra Szprendałowicza: - Jestem przekonany, że ten nowoczesny pociąg, zestawiony z wagonów piętrowych, zapewni pasażerom, dojeżdżającym do pracy i szkoły w stolicy nowy komfort podróży - powiedział Szprendałowicz.

Pociąg wyruszy z Radomia o godz. 5.45 i będzie zatrzymywać się na następujących stacjach: Warka; Piaseczno; Warszawa Okęcie; Warszawa Służewiec; Warszawa Rakowiec; Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna i zakończy bieg na stacji Warszawa Wschodnia o godz. 7.57.

W drodze powrotnej pociąg wyjedzie ze stacji Warszawa Wschodnia o godz. 16.28 i przyjedzie do stacji Skarżysko Kamienna o godz. 19.36. Na odcinku Warszawa Wschodnia – Radom pociąg będzie przyspieszony, natomiast z Radomia do Skarżyska Kamiennej osobowy. Cena biletu obowiązywać będzie wg taryfy na pociągi osobowe. Pociąg będzie kursować codziennie.

źródło: Koleje Mazowieckie, 21 października 2008
Awatar użytkownika
Krzysiek
Posty: 99
Rejestracja: 10 kwie 2006, 09:31
Lokalizacja: Łódź

Re: Media o kolei - KOLEJE MAZOWIECKIE [grupa PKP]

Postautor: Krzysiek » 22 paź 2008, 09:20

A kto wie? Tego jeszcze u nas na kolei nie było :P

Ale na poważnie. Nie ma co dramatyzować, jak jest duży problem, to najlepszy w tej sytuacji jest spokój. Żeby zakończyć moją wypowiedź w tej sprawie napiszę, że wysokości tunelu nie zmienimy, myślimy nad dobrym rozwiązaniem sieci jezdnej, złożyliśmy pewne propozycje i czekamy na decyzje. Mam nadzieję, że będzie ok. Jak się sprawa zakończy, to napiszę trochę więcej o wynikach.

Pozdro.
Awatar użytkownika
Fantomas
Posty: 707
Rejestracja: 21 kwie 2006, 15:54
Lokalizacja: Częstochowa
Kontaktowanie:

trzecia szyna

Postautor: Fantomas » 22 paź 2008, 09:08

To co? Jakby nie patrzeć pozostaje jeszcze takie rozwiązanie: trzecia szyna ?

Wróć do „Media o kolei”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość